Địa chỉ: Phòng số LE-04.47 Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú,TP.Thủ Đức
Mạng xã hội:

Email: lsnguyenquocanh@gmail.com

0919403605

0948300400

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ
CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ

Tin tức văn bản

ÁN LỆ SỐ 43/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 43/2021/AL

Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng...
ÁN LỆ SỐ 42/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 42/2021/AL

Về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận...
ÁN LỆ SỐ 41/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 41/2021/AL

Về chấm dứt hôn nhân thực tế
ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL

ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL

Về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế
ÁN LỆ SỐ 39/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 39/2020/AL

Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra
ÁN LỆ SỐ 38/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 38/2020/AL

Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật
ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL

VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN MUA BẢO HIỂM ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM SAU KHI KẾT THÚC...
ÁN LỆ SỐ 36/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 36/2020/AL

VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ THU HỒI, HỦY...
ÁN LỆ SỐ 35/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 35/2020/AL

VỀ NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐI ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI GIAO LẠI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO NGƯỜI Ở TRONG NƯỚC SỬ DỤNG
ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL

VỀ QUYỀN LẬP DI CHÚC ĐỊNH ĐOẠT GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẤT BỊ NHÀ NƯỚC THU HỒI CÓ BỒI ...
ÁN LỆ SỐ 33/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 33/2020/AL

VỀ TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT NHƯNG KHÔNG SỬ DỤNG MÀ ĐỂ NGƯỜI KHÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH,...
ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL

VỀ TRƯỜNG HỢP ĐẤT DO CÁ NHÂN KHAI PHÁ NHƯNG SAU ĐÓ XUẤT CẢNH ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI KHÁC ĐÃ QUẢN LÝ, SỬ...
CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ