Địa chỉ: Phòng số LE-04.47 Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú,TP.Thủ Đức
Mạng xã hội:

Email: lsnguyenquocanh@gmail.com

0919403605

0948300400

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ
CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ

Tư Vấn Đất Đai

GIAO ĐẤT KHÔNG ĐÚNG VỚI VỊ TRÍ NHƯ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CẤP

GIAO ĐẤT KHÔNG ĐÚNG VỚI VỊ TRÍ NHƯ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CẤP

Hỏi: Ủy ban nhân dân cấp huyện đã cấp GCNQSDD cho tôi là 200m2 theo sơ đồ là lô số 20 nhưng chưa giao đất thực địa. Một...
CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ