Địa chỉ: Phòng số LE-04.47 Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú,TP.Thủ Đức
Mạng xã hội:

Email: lsnguyenquocanh@gmail.com

0919403605

0948300400

TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH KHI NLĐ BỊ TẠM NGỪNG CÔNG VIỆC DO DỊCH COVID-19

TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH KHI NLĐ BỊ TẠM NGỪNG CÔNG VIỆC DO DỊCH COVID-19

TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH KHI NLĐ BỊ TẠM NGỪNG CÔNG VIỆC DO DỊCH COVID-19

TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH KHI NLĐ BỊ TẠM NGỪNG CÔNG VIỆC DO DỊCH COVID-19

TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH KHI NLĐ BỊ TẠM NGỪNG CÔNG VIỆC DO DỊCH COVID-19
TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH KHI NLĐ BỊ TẠM NGỪNG CÔNG VIỆC DO DỊCH COVID-19

Lĩnh vực tư vấn

TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH KHI NLĐ BỊ TẠM NGỪNG CÔNG VIỆC DO DỊCH COVID-19

14-12-2021 11:18:16 AM - 96

Luật sư trả lời:

1. Về tiền lương trả cho người lao động khi ngừng việc do dịch Covid-19

Theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019, quy định

“Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

… 3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.”

Như vậy việc người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn sẽ được trả lương. Tuy nhiên tùy theo thời gian ngừng việc mà tiền lương có sự thay đổi, ngừng việc dưới 14 ngày thì tiền lương không thấp hơn mức lương tối thiểu, ngừng việc hơn 14 ngày thì tiền lương sẽ do hai bên thỏa thuận nhưng vẫn phải đảm bảo lương 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Theo Điều 91 Bộ luật lao động 2019, tiền lương tối thiểu ở đây là lương tối thiểu theo vùng.

2. Quy định pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 như sau: “8. Người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Như vậy, người lao động ngừng việc nhưng được hưởng tiền lương vẫn sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội. Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Có thể ví dụ, người lao động ngừng việc 02 tháng, 14 ngày đầu tiên người lao động được trả bằng lương vùng, khoảng thời gian còn lại hai bên thỏa thuận một mức lương thấp hơn lương vùng. Vậy tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội là mức lương nào trong khi pháp luật bảo hiểm xã hội quy định mức lương thấp nhất để đóng bảo hiểm xã hội là lương theo vùng.

Về nội dung Công ty và người lao động được quyền thỏa thuận một mức lương khác (không bắt buộc phải bằng lương theo vùng) cho những thời gian ngừng việc còn lại sau 14 ngày đầu tiên, đây là điểm mới của Bộ luật Lao động 2019, khác với Bộ luật Lao động 2012 trước đó quy định lương thấp nhất là theo lương vùng. Dù Bộ luật Lao động 2019 đã có hiệu lực nhưng các quy định về lương tính đóng bảo hiểm xã hội vẫn chưa sửa đổi nên hiện nay chưa có quy định pháp luật cụ thể điều chỉnh về trường hợp này.

Do vậy để đảm bảo an toàn pháp lý cho Công ty, Công ty có thể có công văn gửi đến Sở Lao động Thương Binh xã hội, cơ quan bảo hiểm để yêu cầu giải thích và có chỉ đạo hướng dẫn cho trường hợp này. Trong thời gian chờ đợi sự giải quyết, để đảm bảo không chậm trễ tiền nộp bảo hiểm xã hội, Qúy Công ty có thể nộp theo lương vùng. Nếu sau này có hướng dẫn mức lương thấp hơn, Công ty sẽ được hoàn lại tiền nộp dư.

Luật sư PHAN THANH NAM

 

Các tin khác

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ