Địa chỉ: Phòng số LE-04.47 Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú,TP.Thủ Đức
Mạng xã hội:

Email: lsnguyenquocanh@gmail.com

0919403605

0948300400

THỬ VIỆC CÓ ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

THỬ VIỆC CÓ ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

THỬ VIỆC CÓ ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

THỬ VIỆC CÓ ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

THỬ VIỆC CÓ ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
THỬ VIỆC CÓ ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Lĩnh vực tư vấn

THỬ VIỆC CÓ ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

14-12-2021 11:08:05 AM - 95

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bên cạnh đó, người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc cũng không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 43 Luật Việc làm 2013. Bộ luật lao động 2012  và Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế Bộ luật Lao động 2012) quy định nội dung của hợp đồng thử việc không bao gồm quy định về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế như đối với nội dung của hợp đồng lao động. Như vậy, có thể thấy rằng, theo tinh thần của pháp luật lao động Việt Nam, người lao động đang trong thời gian thử việc không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số trường hợp người sử dụng lao động tính cả thời gian thử việc vào hợp đồng lao động sau khi người lao động đã hoàn thành thời gian thử việc và được nhận vào làm việc chính thức cho người sử dụng lao động đó. Để có căn cứ giải quyết thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc cho người lao động trong trường hợp này, bạn có thể tham khảo Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH, ngày 26/7/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có quy định việc người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà hợp đồng đó thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì đơn vị và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cả thời gian thử việc. Như vậy, nếu thời gian thử việc của bạn được thỏa thuận và ghi vào trong Hợp đồng lao động thì bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp hợp đồng thử việc dưới 03 tháng tách rời với hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì hợp đồng thử việc đó không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc.

Như vậy, có thể kết luận việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc được thực hiện như sau: Nếu hợp đồng thử việc tách rời, tức thời gian thử việc không được ghi vào hợp đồng lao động thì thời gian thử việc thực hiện theo hợp đồng thử việc và khi đó người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Luật sư PHAN THANH NAM

 

Các tin khác

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ