Địa chỉ: Phòng số LE-04.47 Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú,TP.Thủ Đức
Mạng xã hội:

Email: lsnguyenquocanh@gmail.com

0919403605

0948300400

ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TẠM GIAM

ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TẠM GIAM

ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TẠM GIAM

ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TẠM GIAM

ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TẠM GIAM
ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TẠM GIAM

Lĩnh vực tư vấn

ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TẠM GIAM

14-12-2021 01:35:13 PM - 86

Luật sư trả lời:

 [1]. Về việc tạm hoãn hợp đồng lao động khi người lao động bị tạm giam

Theo điểm b Khoản 1 Điều 30 của Bộ luật lao động 2019 thì “Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự” là một trong những trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Và cũng căn cứ tại Khoản 2 Điều này: “Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.”.

Như vậy, trường hợp người lao động đang bị tạm giam thì hợp đồng lao động đã ký kết sẽ bị tạm hoãn, khi đó, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp giữa công ty bạn và người lao động có thỏa thuận khác.

[2]. Về việc tham gia Bảo hiểm xã hội khi đang bị tạm giam

Tại Khoản 7 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quy định như sau:

“7. Người lao động mà bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì người lao động và đơn vị được tạm dừng đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn phải đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng mà người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật. Sau thời gian tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan, sai, không vi phạm pháp luật thì thực hiện việc đóng bù BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trên tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc và truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh, không tính lãi đối với số tiền truy đóng; trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động là có tội thì không thực hiện việc đóng bù BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN và không phải truy đóng BHYT cho thời gian bị tạm giam.”

Dẫn chiếu theo quy định nêu trên thì công ty bạn và người lao động được tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội, tuy nhiên vẫn phải đóng Bảo hiểm y tế với mức là 4,5% của 50% mức tiền lương tháng mà người lao động được hưởng. Và đối với mức đóng 4,5% thì công ty bạn sẽ phải đóng 3% còn người lao động đóng 1,5% theo Điều 8 của Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Nếu người lao động được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan, sai, không vi phạm pháp luật thì thực hiện việc đóng bù Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp trên tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc và truy đóng Bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh, không tính lãi đối với số tiền truy đóng.

Luật sư PHAN THANH NAM

 

Các tin khác

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ