Địa chỉ: Phòng số LE-04.47 Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú,TP.Thủ Đức
Mạng xã hội:

Email: lsnguyenquocanh@gmail.com

0919403605

0948300400

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG NGHỈ ĐIỀU TRỊ BỆNH

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG NGHỈ ĐIỀU TRỊ BỆNH

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG NGHỈ ĐIỀU TRỊ BỆNH

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG NGHỈ ĐIỀU TRỊ BỆNH

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG NGHỈ ĐIỀU TRỊ BỆNH
ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG NGHỈ ĐIỀU TRỊ BỆNH

Lĩnh vực tư vấn

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG NGHỈ ĐIỀU TRỊ BỆNH

14-12-2021 12:42:58 PM - 102

Luật sư trả lời:

 [1]. Về hành vi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động của Công ty B

Một trong các trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2019 là:

Điều 37. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

  1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

Điểm b, khoản 1 Điều 36: Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

Theo thông tin mà Anh/Chị cung cấp và dẫn chiếu theo các quy định nêu trên thì Công ty B chỉ có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động với Anh/Chị khi đã điều trị 12 tháng liên tục. Việc Công ty B đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động khi Anh/Chị chỉ mới điều trị theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền với thời gian 01 tháng là trái với quy định của pháp luật lao động.

 [2]. Nghĩa vụ chứng minh của đương sự trong vụ án lao động

Theo điểm b Khoản 1 Điều 91 Bộ luật Tố tụng 2015 quy định về nghĩa vụ chứng minh của đương sự thì:

“Điều 91. Nghĩa vụ chứng minh

1. Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp, trừ các trường hợp sau đây:

b) Đương sự là người lao động trong vụ án lao động mà không cung cấp, giao nộp được cho Tòa án tài liệu, chứng cứ vì lý do tài liệu, chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án.

Người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về người sử dụng lao động;”

Vì Công ty B đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động khi Anh/Chị đang điều trị bệnh thuộc một trong các trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty B với tư cách là người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ chứng minh.

Bên cạnh đó, Anh/Chị cũng cần phải cung cấp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc khởi kiện của mình là hợp pháp, cụ thể: Hợp đồng lao động, văn bản của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền về việc Anh/Chị phải điều trị 02 tháng, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty B và các tài liệu văn bản khác thể hiện mối quan hệ lao động giữa Anh/Chị và Công ty.

Luật sư PHAN THANH NAM

 

Các tin khác

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ