Địa chỉ: Phòng số LE-04.47 Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú,TP.Thủ Đức
Mạng xã hội:

Email: lsnguyenquocanh@gmail.com

0919403605

0948300400

CHO THUÊ NHÀ CÓ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CHO THUÊ NHÀ CÓ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CHO THUÊ NHÀ CÓ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CHO THUÊ NHÀ CÓ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CHO THUÊ NHÀ CÓ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CHO THUÊ NHÀ CÓ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Lĩnh vực tư vấn

CHO THUÊ NHÀ CÓ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

29-12-2021 12:06:47 PM - 407

Luật sư trả lời:

Đối với các yêu cầu tư vấn của Anh (Chị), sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, chúng tôi có một số trao đổi như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản như sau:

1. Nguyên tắc áp dụng

a) Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Dịch vụ lưu trú không tính vào hoạt động cho thuê tài sản theo hướng dẫn tại điểm này gồm: cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống và/hoặc các phương tiện giải trí. Dịch vụ lưu trú không bao gồm: cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn được coi như cơ sở thường trú như cho thuê căn hộ hàng tháng hoặc hàng năm được phân loại trong ngành bất động sản theo quy định của pháp luật về Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

b) Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

c) Trường hợp cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho 01 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.”

Như vậy, đối với trường hợp của Quý anh chị thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân vì tổng thuê nhà là 96 triệu đồng/năm. Trường hợp Quý khách cho thuê giá với mức doanh thu là trên 100 triệu đồng/năm thì phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Luật sư PHAN THANH NAM

 

Các tin khác

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ