Địa chỉ: Phòng số LE-04.47 Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú,TP.Thủ Đức
Mạng xã hội:

Email: lsnguyenquocanh@gmail.com

0919403605

0948300400

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN ĐÚNG PHÁP LUẬT

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN ĐÚNG PHÁP LUẬT

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN ĐÚNG PHÁP LUẬT

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN ĐÚNG PHÁP LUẬT

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN ĐÚNG PHÁP LUẬT
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN ĐÚNG PHÁP LUẬT

Lĩnh vực tư vấn

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN ĐÚNG PHÁP LUẬT

29-12-2021 11:50:04 AM - 301

Luật sư trả lời:

Thỏa thuận được xác lập giữa anh và anh A là thỏa thuận về giao dịch thuê tài sản được quy định tại Mục 5 Chương XVI Bộ luật dân sự 2015. Do đó, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên và việc chấm dứt hợp đồng được quy định cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 475 Bộ luật dân sự 2015 quy định về cho thuê lại như sau: “Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.”

Theo thông tin cung cấp, anh chỉ cho anh A thuê xe ô tô chứ không đồng ý về việc anh A cho người khác thuê lại. Do đó, hành vi cho thuê lại xe ô tô mà không được sự đồng ý của bên cho thuê là hành vi sử dụng tài sản thuê không đúng mục đích.

Theo quy định tại Điều 480 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “1. Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận.2. Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Vì giữa hai bên không có thỏa thuận cụ thể về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng nên áp dụng theo quy định tại khoản 2 điều 428 Bộ luật dân sự 2015: “Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.”

Vì vậy để chấm dứt hợp đồng thuê với anh A, anh cần có thông báo đến anh A về việc chấm dứt hợp đồng, khi đó tại khoản 3 Điều 428 Bộ luật dân sự 2015: “Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.”

Luật sư PHAN THANH NAM

 

Các tin khác

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ