Địa chỉ: Phòng số LE-04.47 Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú,TP.Thủ Đức
Mạng xã hội:

Email: lsnguyenquocanh@gmail.com

0919403605

0948300400

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Lĩnh vực tư vấn

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

14-12-2021 11:33:41 AM - 217

Luật sư trả lời:

 [1]. Về việc chấm dứt Hợp đồng lao động có nội dung thử việc

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Bộ luật lao động 2019 về thử việc thì:

“Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.”

Và Khoản 2 Điều 27 Bộ luật lao động 2019 cũng quy định:“Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.”

Đồng thời, một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Khoản 13 Điều 34  Bộ luật lao động 2019 là:

“Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.”.

Như vậy, nếu bạn không muốn tiếp tục thử việc thì bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng lao động có nội dung thử việc đã ký kết với Công ty mà không cần báo trước và cũng không phải bồi thường.

[2] Về việc công ty không thanh toán tiền lương thử việc

Nguyên tắc trả lương được nêu rõ cho tại Khoản 1 Điều 94 Bộ luật lao động 2019 như sau: “Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.”.

Bên cạnh đó, Điều 102 Bộ luật lao động 2019 cũng chỉ cho phép Công ty khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động.

Do đó, việc Công ty không thanh toán tiền lương cho bạn trong thời gian thử việc vì lý do bạn không thông báo trước việc chấm dứt Hợp đồng lao động là không đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Luật sư PHAN THANH NAM

 

Các tin khác

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ