Địa chỉ: Phòng số LE-04.47 Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú,TP.Thủ Đức
Mạng xã hội:

Email: lsnguyenquocanh@gmail.com

0919403605

0948300400

BỒI THƯỜNG KHI BƯU ĐIỆN LÀM MẤT BƯU PHẨM

BỒI THƯỜNG KHI BƯU ĐIỆN LÀM MẤT BƯU PHẨM

BỒI THƯỜNG KHI BƯU ĐIỆN LÀM MẤT BƯU PHẨM

BỒI THƯỜNG KHI BƯU ĐIỆN LÀM MẤT BƯU PHẨM

BỒI THƯỜNG KHI BƯU ĐIỆN LÀM MẤT BƯU PHẨM
BỒI THƯỜNG KHI BƯU ĐIỆN LÀM MẤT BƯU PHẨM

Lĩnh vực tư vấn

BỒI THƯỜNG KHI BƯU ĐIỆN LÀM MẤT BƯU PHẨM

28-12-2021 12:51:49 PM - 257

Luật Sư Trả Lời:

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính được quy định tại Điều 40 Luật Bưu chính 2010, cụ thể:

“1. Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó.

  1. Tiền bồi thường thiệt hại là đồng Việt Nam, việc chi trả được thực hiện một lần, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

  1. Mức bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công bố và áp dụng, nhưng không được thấp hơn mức bồi thường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.”

Như vậy, việc Bưu điện làm thất lạc bưu phẩm của Anh/Chị gửi thì Bưu điện phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ khi Anh/Chị có chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi hoặc có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ của bưu điện (Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật bưu chính).

Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật bưu chính đối với dịch vụ bưu chính trong nước như sau:

“a) Đối với dịch vụ bưu chính trong nước: 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng;”

Theo quy định của Luật bưu chính hiện hành và các văn bản hướng dẫn thì không quy định về việc bồi thường giá trị hàng hóa khi bị thất lạc mà Anh/Chị đã gửi, theo đó Bưu điện chỉ phải bồi thường với mức không thấp hơn mức tối thiểu 04 lần cước của dịch vụ đã sử dụng. Thời hạn bồi thường thiệt hại không quá 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, quá thời hạn bồi thường thiệt hại này thì bên phải bồi thường thiệt hại còn phải trả tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật (Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật bưu chính).

Trường hợp, giá trị hàng hóa lớn hơn so với mức được nhận bồi thường thì Anh/Chị có thể gửi khiếu nại yêu cầu chi trả giá trị hàng hóa bị mất kèm theo chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa đến Bưu điện nơi Anh/Chị đã gửi bưu phẩm để được giải quyết.

Luật sư PHAN THANH NAM

 

Các tin khác

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ