Địa chỉ: Phòng số LE-04.47 Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú,TP.Thủ Đức
Mạng xã hội:

Email: lsnguyenquocanh@gmail.com

0919403605

0948300400

BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NHƯNG BỒI THƯỜNG KHÔNG THỎA ĐÁNG

BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NHƯNG BỒI THƯỜNG KHÔNG THỎA ĐÁNG

BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NHƯNG BỒI THƯỜNG KHÔNG THỎA ĐÁNG

BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NHƯNG BỒI THƯỜNG KHÔNG THỎA ĐÁNG

BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NHƯNG BỒI THƯỜNG KHÔNG THỎA ĐÁNG
BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NHƯNG BỒI THƯỜNG KHÔNG THỎA ĐÁNG

Lĩnh vực tư vấn

BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG NHƯNG BỒI THƯỜNG KHÔNG THỎA ĐÁNG

28-12-2021 04:10:08 PM - 416

Luật sư trả lời:

 [1]. Quy định pháp luật về vấn đề bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn giao thông

Căn cứ theo Điều 3 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nguyên tắc cơ bản của pháp

Căn cứ theo Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệu hại khi:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Nếu như Anh/Chị chứng minh được lỗi của người gây thiệt hại và hành vi đó là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại cho Anh/Chị thì Anh/Chị sẽ được bồi thường thiệt hại thỏa đáng.

[2]. Có thể khởi kiện khi bồi thường không thỏa đáng?

Thiệt hại của Anh/Chị sẽ được bồi thường theo nguyên tắc: “Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.” (Khoản 1 Điều 585 Bộ luật dân sự 2015).

Do hai bên thỏa thuận giải quyết bằng tình cảm, nhưng không nói rõ mức bồi thường. Do vậy, mức bồi thường có thể áp dụng theo quy định pháp luật. Như thông tin do Anh/Chị cung cấp thì Anh/Chị đi bộ và bị xe đâm. Theo đó, Anh/Chị sẽ được bồi thường thiệt hại về sức khỏe được quy định tại Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

“Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

Cùng với đó, người chịu trách nhiệm bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ mức bồi thường thì áp dụng theo quy định pháp luật. Nếu như bên gây thiệt hại không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ bồi thường thì Anh/Chị có thể nộp đơn khởi kiện ra Tòa án để giải quyết.

Luật sư PHAN THANH NAM

 

Các tin khác

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ