Địa chỉ: Phòng số LE-04.47 Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú,TP.Thủ Đức
Mạng xã hội:

Email: lsnguyenquocanh@gmail.com

0919403605

0948300400

SỐNG CHUNG NHƯ VỢ CHỒNG CÓ CHỊU NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CHO NHAU HAY KHÔNG?

SỐNG CHUNG NHƯ VỢ CHỒNG CÓ CHỊU NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CHO NHAU HAY KHÔNG?

SỐNG CHUNG NHƯ VỢ CHỒNG CÓ CHỊU NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CHO NHAU HAY KHÔNG?

SỐNG CHUNG NHƯ VỢ CHỒNG CÓ CHỊU NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CHO NHAU HAY KHÔNG?

SỐNG CHUNG NHƯ VỢ CHỒNG CÓ CHỊU NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CHO NHAU HAY KHÔNG?
SỐNG CHUNG NHƯ VỢ CHỒNG CÓ CHỊU NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CHO NHAU HAY KHÔNG?

Hỏi đáp pháp luật

SỐNG CHUNG NHƯ VỢ CHỒNG CÓ CHỊU NGHĨA VỤ TRẢ NỢ CHO NHAU HAY KHÔNG?

10-11-2021 11:31:29 AM - 380

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về Đăng ký kết hôn:

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.”

Theo quy định tại khoản 7, Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì “chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng.”

Như vậy, chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, để việc sống chung này tiến tới được ghi nhận là quan hệ vợ chồng thì phải tiến hành việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong sự việc của bạn, thì bạn đã chung sống như vợ chồng với người khác. Tuy nhiên, giữa bạn và ông ấy chưa tiến hành việc đăng ký kết hôn theo quy định nên vẫn chưa là vợ chồng được pháp luật ghi nhận.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn:

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.”

Do vậy, với việc chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn thì giữa các bên không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Vậy nên, trường hợp khoản nợ phát sinh từ ông ta và bạn không có vay mượn gì với những người đang đòi nợ thì bạn không có nghĩa vụ trả nợ hộ thay.

Luật sư PHAN THANH NAM

 

Các tin khác

CÔNG TY LUẬT TNHH QA VÀ CỘNG SỰ